Search
× Search

TẶNG MIỄN PHÍ - KHO VIDEO BÀI GIẢNG CỦA CÁC CHUYÊN GIA XỊN XÒ TẠI TÂM TRÍ LỰC


TRUNG TÂM NHÂN TÀI VIỆT


Trung tâm chúng tôi mến tặng anh chị video bài giảng gồm các nội dung sau:
1- Tối ưu năng lực não bộ của Kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong.
image
2- Hướng dẫn vẽ mindmap cơ bản của các giáo viên – trọng tài mindmap.

3- Kỹ thuật ghi nhớ nhanh của các Siêu Trí Tuệ Việt Nam.